Transformatory

Transformatory

Transformatory są urządzeniami, które wykorzystuje się w bardzo wielu dziedzinach życia. Transformatory są maszynami elektrycznymi, które służą do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego. Ważną rzeczą jest, że w trakcie przenoszenia prądu zachowana jest pierwotna częstotliwość. Dzięki takim właściwościom transformatory pozwalają na zmianę napięcia panujące w sieci wysokiego napięcia, które jest odpowiednie do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości, na niskie napięcie, do którego są dostosowane poszczególne odbiorniki. Zdaniem wielu osób transformatory nie są maszynami elektrycznymi lecz urządzeniami, głównie dlatego, że nie posiada on ruchomych części. Transformatory zbudowane są zazwyczaj z dwóch bądź więcej cewek, które owinięte są na wspólny rdzeń magnetyczny, który wykonany jest najczęściej z materiału ferromagnetycznego. Istnieją także autotransformatory, które posiadają znacznie większą liczbę uzwojeń. Istnieje kila rodzajów transformatorów, na przykład: bezpieczeństwa, sieciowe, głośnikowe, separacyjne, energetyczne, dzwonkowe, a także transformator wysokiego napięcia.